Vaak gestelde vragen (FAQ’s)

Overzicht
  • Wat is ‘t verschil tussen deze vereniging en het Wijkplatform?
  • Waarom moet ik een ledencontributie betalen?
  • Ik woon net buiten de Bosch&Vaart of Koninginnebuurt – kan ik toch lid worden?
  • Kan ik lid worden via mijn bedrijf?
  • Kan ik duurzame maatregelen treffen zonder lid te worden?
  • Hoe kan ik jullie helpen?
Staat je vraag hier nog niet bij?

 Schrijf het ons: info@degroenekroon.org

Op inhoudelijke vragen kunnen we helaas meestal nog niet ingaan, omdat we het druk hebben met de oprichting.  We hopen op jullie begrip.  Zie ook onze contact pagina met vacatures 🙂

Het Wijkplatform (voormalig: wijkraad) beheert ALLE belangen van je wijk. 

Vereniging De Groene Kroon kijkt alleen naar aspecten van duurzaam wonen.  Overigens met warme instemming en steun van de wijkraden van zowel Bosch&Vaart als van de Koninginnebuurt.  Wij zijn -als het ware- de ‘duurzaamheidscommissie’ van de wijkraad. 

Bijna tien jaar geleden ontstond binnen de wijkraad Koninginnebuurt een aparte Werkgroep Koningin DuurzaamDie werkgroep heeft via vele acties en bijeenkomsten de afgelopen jaren de buurt geïnformeerd, en daar zijn wij door geïnspireerd.

We blijven gratis informatie delen via bijeenkomsten, voor alle buren, zoals de werkgroep ook deed, maar daarnaast willen we concrete actie ondernemen, via een betalend ledenbestand.   

We zijn een vereniging van vrijwilligers. Om leden te kunnen dienen moeten we kosten maken, al proberen we die zo laag mogelijk te houden. Met geld van ledenbijdragen, èn met subsidie van de gemeente, kunnen we grofweg vier belangrijke dingen doen: 

  1.     Onafhankelijke experts aantrekken als sprekers bij een informatie sessie.  We willen niet slechts sprekers die uit een commercieel belang hun waren of diensten komen aanprijzen.  Bijeenkomsten organiseren kost tevens geld omdat je een locatie moet reserveren, openen en warm te houden, schoonmaken, van koffie en thee te voorzien.  
  2.     Een licentie voor het Hoom dossier.  Als huiseigenaar vul je gegevens in, zoals je energie verbruik, je aantal dubbele ramen, of je je dak hebt geïsoleerd, hoe oud dat dak is, de laatste keer dat je buitenschilder is geweest, enz.   Uit deze ‘scan’ rolt dan een onderhoudsplan, verspreid over meerdere jaren.  Samen met een energiecoach of een andere consultant kun je dan bepalen: indien ik tòch mijn dakpannen moet vernieuwen, dan kan ik voor relatief minder kosten ook meteen een aantal duurzame maatregelen treffen.  Minder kosten, omdat die steiger of hoogwerker er dan toch al staat, bijvoorbeeld.
  3.     ‘Eigen’ energiecoaches opleiden.  Deze energiecoaches zijn buurtgenoten – meestal gepensioneerd maar dat hoeft niet – met een passie voor huisonderhoud en interesse in duurzaamheid,  buren die bereid zijn om na hun opleiding andere buren te helpen, o.a. met het invullen van het HOOM dossier, met het vinden van subsidies, etc.
  4.     Overige ‘vaste’ lasten : Administratie, Registratie, Website onderhoud, boekhouding/facturering, drukkosten, etc. 

Wil je plaats nemen in de kascommissie, die 1 x per jaar de balans en het budget controleert?  We verwelkomen je graag!

Ja.  Bewoners uit aansluitende straten zijn ook van harte welkom. De Groene Kroon is in principe voor de ongeveer 2000 adressen in zowel de Bosch&Vaart als de Koninginnebuurt, dat vonden we een mooi aantal dat nog te overzien zou zijn.  en direct aangrenzende straten.  

Ja, volgens de statuten kunnen zowel individuele bewoners als ‘rechtbevoegde’ eenheden lid worden.  Dus commerciële bedrijven als stichtingen, etc.

Ja, natuurlijk!  Kleinere lokale groepen, zoals bijvoorbeeld voor Tubergen, specifiek gespecialiseerd in het soort huizen van die origine, kunnen ook gewoon doorgaan met hun goede werk.  En we helpen graag waar mogelijk.  Mensen die liever op eigen houtje hun huis gaan aanpassen, ook prima, en ze zijn van harte welkom bij onze informatiesessies.   Echter:  Je bent in de meeste gevallen een dief van je eigen portemonnee als je groot onderhoud gaat plannen maar ons (en onze hulpmiddelen) niet ook inzet.  Want dat Hoom dossier, dat is echt een zeer waardevol hulpmiddel.

Graag!  Wij zijn ook ‘maar’ vrijwilligers, gewone buren met een baan en gezin en weinig vrije tijd; we verwelkomen steun en hulp! We zoeken drie soorten mensen:

–  Leden voor een werkgroep of projectgroep, 

–  toekomstige energiecoaches, en … 

–  gewone leden.   

Tenslotte: je kan helpen met ledenwerven:  neem onze folder mee, laat het zien aan kennissen in de buurt.  Zegt ’t voort!