Inspirerende verhalen uit de buurt

Succesverhalen en waarschuwingen van buren geven ons ’t vertrouwen dat we op de goede weg zijn.  Juist bij het overwegen van maatregelen die met groot onderhoud of renovatie gepaard gaan, is dat fijn, want de mogelijke maatregelen zijn onderhevig aan snel-veranderende kosten, kwaliteit en mate van overlast.  

Bijvoorbeeld:  Lees hoe zes buurtbewoners hun huizen aanpakten in deze speciale editie van wijkkrant Willemien uit 2013.   De informatie is nog steeds redelijk actueel.

 Via www.DuurzameHuizenRoute kun je bij veel bewoners elders in Haarlem en Nederland  ‘online’ een kijkje nemen.

Ook op https://www.haarlem.nl/gasvrij staan veel ervaringen van stadsgenoten beschreven.

Hoe leuk is ’t als jij of je buren hier ook in de etalage verschijnen? Buren die pas gaan beginnen, maar ook buren die al veel duurzame maatregelen hebben genomen:  Allen zijn van harte welkom om hier ervaringen te delen. 

Wil je je buren mee laten kijken of lezen, met je eigen inspanningen?


Laat het ons weten via : info@degroenekroon.org

Andere burgerinitiatieven in de regio

Tubergen Duurzaam = TuDu

In de wijk Tubergen (langs de Leidsevaart) zijn de woningen allemaal gebouwd in 1988.  Met  hun energielabel C of D zijn deze in het algemeen matig geïsoleerd.   

Onder leiding van o.a. Jos v.d. Hoven is in 2020 een enqûete gehouden, waarvan de resultaten beschreven staan in dit artikel in Wijkkrant de Willemien (juli 2020).

   
Huizenaanpak onderzoek in Tubergen.

In 2018 voerde de Stichting Huizenaanpak een onderzoek uit in de wijk Tubergen.  De resultaten (zie link in het verslag van de presentatie) vind je hier:

huizenaanpak.4bis.nl

Kennemerkracht 

Energiecoöperatie Kennemer Kracht realiseert en beheert duurzame energie-installaties (voornamelijk zonnepanelen). Bij het beheer komt namelijk nogal wat kijken, bijv. wanneer een deelnemer verhuist of overlijdt.   

KennemerKracht is ontstaan uit Stichting Kennemer Energie.  De medewerkers worden betaald, maar de coöperatie is non-profit.

Spaarnezaam 

Spaarnezaam.nl is voornamelijk gericht op het opwekken van energie via collectieve zonnepanelen.  

Spaarnezaam zoekt geschikte grote daken voor  zonnepanelen, verdeeld over heel Haarlem, waarin burgers die zelf geen geschikt dak hebben, toch kunnen participeren in zonne-energie.

Bloemendaal

Buurtinitiatief met leuke naam:  De Energieke Burger

https://bloemendaalzetstappen.nl/deenergiekeburger/

Heemsteeds Duurzamer:   Link naar de website
 
Zon op Heemstede: Link naar de website

De NUL METING – hoe was de situatie recentelijk … en nu?

De linker kaart van Zonatlas.nl geeft aan welke percelen geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen.  Het zou leuk zijn om dat nu vast te leggen, en te vergelijken met wat er inmiddels reeds is geïnstalleerd.

De rechter kaarten van PDOK.nl geven aan welke percelen veel Aardgas en elektriciteit verbruiken.  Gebaseerd op CBS gegevens van aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas.

Vind je het leuk om ons hierbij te helpen?  We horen het graag.

Komt jouw verhaal, ervaring of tip hieronder te staan?