Meedoen aan duurzamer wonen

Duurzaam wonen gaat om meer en minder:  ‘minder’ energie, afval, water… en ‘meer’ comfort en leefbare toekomst.

Leden van de Groene Kroon krijgen vanaf herfst 2020, naast algemene ‘gratis’ informatie, hulp via Energiecoaches en inzicht via ’t HOOM dossier.

Meedoen aan duurzamer wonen

Duurzaam wonen gaat om meer en minder:  ‘minder’ energie, afval, water… en ‘meer’ comfort en leefbare toekomst.

Leden van de Groene Kroon krijgen vanaf januari 2021, naast algemene ‘gratis’ informatie, hulp via Energiecoaches en inzicht via ’t HOOM dossier.

Zie de bomen door het bos

Verhuisd?  Of ga je grondig renoveren of aanbouwen?  Verduurzaam dan meteen goed.  Om het na afloop alsnog te doen is relatief veel duurder, ongemakkelijker en complexer. Denk aan aansluitingen voor apparaten op je dak, het opnieuw stucen na plaatsen van vloerisolatie,  stof, etc..

Ga je aanpassingen maken in kleinere stappen, of twijfel je nog?  Begin met ‘No regret’ verbeteringen:  isolatie.  Dit is altijd een goede eerste stap, ook voor je portemonnee.  

Volgende stappen naar een lager energieverbruik verlopen meestal in deze logische volgorde: eerst isolatie dan ventilatie opwekken – dan gasloos.

Breng je traject naar verduurzaming in kaart door eerst een ‘nulmeting’ te doen (zie kader hiernaast) , een besparingsdoel of maximale investeringslimiet te stellen, en je plan te synchroniseren met onvermijdelijk groot onderhoud in de toekomst.

Probeer betrouwbare informatie in te winnen over opties en leveranciers, en bespreek je traject met een adviseur.  

De Groene Kroon is opgericht door je buren, om elkaar te helpen met deze stappen.

Waar te beginnen:

1.       Doe zelf een online check, daarmee krijg je een indicatie van de mogelijkheden van energiebesparing in je huis: www.Verbeterjehuis.nl  

De resultaten van www.Verbeterjehuis.nl zijn indicatief, ook wat het energielabel betreft, maar geven wel een goed beeld van de mogelijkheden voor je woning en de effecten van de gekozen maatregelen.

 

2.      Eenvoudige tips staan op onze ‘tips’ pagina !

 

3.      Een redelijk volledige en overzichtelijke website is www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/stappenplan-aardgasvrij-wonen/

 

4.     Word lid van De Groene Kroon!  Dan krijg je meer hulp via de inzet van het HOOM-dossier en Energiecoaches.

Welke aanpak past ‘t best bij jou? 

Welke aanpak past bij jou?  De één doet het uit idealisme, en is misschien al ver gevorderd, een ander beseft dat er geld mee te besparen is, een derde wacht af wat de Gemeente gaat eisen, en een vierde komt misschien nu pas echt kijken.  

Voor elke motivatie wil De Groene Kroon een eerlijk en nuttig advies kunnen geven.Heb je al veel aan duurzaam wonen gedaan?

•     Heb je al veel aan verduurzaming gedaan, maar loop je tegen bepaalde grenzen aan, of heb je behoefte aan warmte uit een andere, niet-fossiele bron?  Voor die volgende stap is een collectieve, wijk-brede aanpak vaak nodig, en daar wil de Groene Kroon in de toekomst zeker aan meedenken en meebouwen.

•     Misschien is een rol als ‘ambassadeur’ of Energiecoach of ‘website redactielid‘ iets voor jou, om kennis en ervaring te delen?  

•     Zie ook ons lijstje met vacatures.

Meld je aan voor de Energiecoach opleiding

Heb je affiniteit met duurzaam woningonderhoud, en help je graag een paar buren? Er is nog plaats voor aspirant Energie Coaches in de volgende opleiding.

We hebben nu al 9 coaches opgeleid, maar als het ledental zo snel blijft stijgen, zullen we binnenkort een tweede lichting moeten laten opleiden, en dat is goed.   Meer informatie vind je op de pagina over Energiecoaches.

Doelstelling van de Gemeente Haarlem past bij die van de Groene Kroon:
De doelstelling van DeGroeneKroon sluit aan bij die van de Gemeente Haarlem