Over ons

Vereniging De Groene Kroon is voortgekomen uit de werkgroep Koningin Duurzaam, die ooit was opgericht door de wijkraad van de Koninginnebuurt en die tot 2020 de buurt informeerde. De wijkraad van Bosch & Vaart wilde in 2020 ook een duurzaamheidswerkgroep oprichten maar zag dat een samenwerking voor een snellere start en een groter potentieel ledenbestand zou zorgen, en zo kwam het dat vereniging De Groene Kroon werd opgericht in september 2020, met steun van beide wijkraden. Leden van De Groene Kroon genieten een aantal voordelen na betaling van contributie, zie hieronder. Voor niet-leden blijven de algemene informatieve bijeenkomsten vrij toegankelijk.

We volgen het voorbeeld van andere verenigingen in het land, om gezamenlijk de energievraag omlaag te brengen, en tegelijkertijd een duurzamer energie alternatief te gaan aanbieden. 

We blijven gratis informatie delen via bijeenkomsten, voor alle buren,  maar daarnaast willen we concrete actie ondernemen, via een betalend ledenbestand.   Dankzij ledencontributie en subsidies kunnen we vier belangrijke dingen doen:

  1. Onze leden een licentie bieden van een online ‘huizenscan’: het HOOM dossier.  Als huiseigenaar vul je gegevens in, zoals je energieverbruik, je aantal dubbele ramen, of je je dak hebt geïsoleerd, hoe oud dat dak is, de laatste keer dat je buitenschilder is geweest, enz.  Uit deze ‘scan’ rolt dan een onderhoudsplan, verspreid over meerdere jaren.  Samen met een energiecoach of een andere consultant kun je dan bepalen: indien ik tòch mijn dakpannen moet vernieuwen, dan kan ik voor relatief minder kosten ook meteen een aantal duurzame maatregelen treffen.  Minder kosten, omdat die steiger of hoogwerker er dan toch al staat, bijvoorbeeld.
  1. Door de gegevens van de buurt te vergelijken kunnen we een synergie bepalen. Bijvoorbeeld: als 10 buurtgenoten  tegelijkertijd hun kozijnen willen vernieuwen, dan is het goedkoper en duurzamer om dat bij één installateur onder te brengen, als die buren SAMEN goed onderhandelen over de voorwaarden.  
  1. We leiden ‘eigen’ energiecoaches op: buurtgenoten – meestal gepensioneerd maar dat hoeft niet – met een passie voor huisonderhoud en interesse in duurzaamheid. Na hun opleiding kunnen zij andere buren helpen, o.a. met het invullen van het HOOM dossier, met het vinden van subsidies, etc.
  1. Onafhankelijke experts worden uitgenodigd voor presentaties aan de buurt.

Het bestuur bestaat momenteel uit:  

 Voorzitter: Ingeborg van Goor

 Secretaris: Frits Brinkerhof 

 Penningmeester: Franca Blomjous

 Lid – Bouwtechnisch, Hoom:  Marijke Gantvoort

 Lid – IT:  Kees de Haan

 Lid – Opiniepeiling, jeugd:  Bart Algera

 Lid – Energietransitie, jeugd, toekomst:  Andreas Domnick

 Lid – Communicatie:  Hestia de Vries

 Ondersteuning (kascommissie, data analyse, werkgroepleiders, enz): A. Botman , Michiel Westermann, Esther Remmelink, Daphne de Jong.

De Energiecoaches stellen zich aan je voor op hun eigen pagina.

Voor de diverse werkgroepen zoeken we nog extra vrijwilligers.  Zie de pagina met VACATURES.

 

De Groene Kroon is een vereniging voor de meer dan 2000 adressen in zowel de Bosch&Vaart als de Koninginnebuurt, en direct aangrenzende straten.  De wijkraden staan geheel achter ons initiatief. Kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld voor Tubergen, kunnen gewoon doorgaan met hun goede werk.  Mensen die liever op eigen houtje hun huis gaan aanpassen, ook prima.  Echter:  Je bent in de meeste gevallen een dief van je eigen portemonnee als je groot onderhoud gaat plannen maar ons (en onze hulpmiddelen) niet ook inzet. Want dat Hoom dossier, dat is echt een zeer waardevol hulpmiddel.

Wij zijn vrijwilligers, enthousiaste buren, en we verwelkomen steun en hulp.

We zoeken drie soorten mensen:

  • Commissieleden (voor projecten zoals collectieve zonnepanelen)
  • toekomstige energiecoaches, en …
  • gewone leden die willen profiteren van de voordelen, of ons initiatief een warm hart toedragen.
LIDMAATSCHAP

De ledenbijdrage werd bekrachtigd in de A.L.V. (jaarvergadering).

Contributie bedraagt  € 25 per jaar.

Aanmelden kan door het klikken op onderstaande knop, waarna je binnen een paar dagen een bevestiging via e-mail zult ontvangen.