Een vereniging voor en door buren, om duurzaam wonen te stimuleren!

De Groene Kroon is een bureninitiatief, gesteund door de wijkraden van de Bosch&Vaart en de Koninginnebuurt, met als doel: 

STIMULATIE: Elkaar te stimuleren om te starten met het verduurzamen van je woning

INFORMATIE:  Elkaar te helpen met informatie over het verduurzamen van je woning

Samen weten we meer, en kunnen we meer! 

Gastspreker tijdens deze 7e bijeenkomst is kennisdeskundige vloerrenovaties Frank Richert.

Inloop vanaf 19:15 in de Sancta Maria aula. 

Aanvang van de inleiding om 19:30

Na de inleiding zijn er de gebruikelijke ronde tafelgesprekjes onder het genot van een drankje en hapje.

Stuur je vragen of tips bij voorkeur van tevoren al naar: info @ degroenekroon.org 

AANMELDING IS NIET NODIG.

Vóór en dóór alle buren in de Bosch&Vaart en de Koninginnebuurt.
in de grote hal van Lyceum Sancta Maria, entree via Limburg van Stirumstraat 4.
Bekijk ondertussen onze Groene Kroon video’s, bijvoorbeeld over DAK of GLAS isolatie.
 

 

 

Bekijk 't alsnog:
Ronde Tafel bijeenkomst
'Duurzaam Wonen'

Op je gemak nalezen:

Bekijk de presentaties van onze goed bezochte themabijeenkomsten via onderstaande links:

Tijdens de ‘ronde tafel’ bijeenkomst op 13 april in Lyceum Sancta Maria luisterden meer dan 90 deelnemers naar de  ervaringen van buren en experts over diverse vormen van duurzaam verwarmen.

Aan bod kwamen o.a.:

• glasisolatie

• warmtepompen

• zonnepanelen

• Vloer- en bodemisolatie

Deze sessies zijn voor ALLE buren in Koninginnebuurt en Bosch&Vaart, óók voor niet-leden.  
 
Overige presentaties: 


• Ledenvergadering 2021 – het verslag staat hier
• Enquête resultaten 2020 – klik hier.

 

Bekijk de nieuwe video's !

Bekijk de NIEUWE video’s voor tips en inspiratie over GLAS isolatie en DAK isolatie gepresenteerd door o.a. energiecoach Ingeborg, Cilia en Marijke.

Op ons YouTube kanaal staan nog meer nuttige filmpjes, en aan de volgende afleveringen in de serie met overige vormen van isolatie wordt momenteel hard gewerkt.  

 

 

Schermafbeelding van het 'kanaal' vam De Groene Kroon op YouTube

De Groene Kroon verwelkomt 100e lid in 2021

Het echtpaar Hans en Berti meldde zich al aan in de winter van 2021, en op een zonnige ochtend in maart kon het honderdste lid van De Groene Kroon eindelijk gefeliciteerd worden (Vanwege de lockdown was dit feestelijk onthaal al een paar keer uitgesteld). 

Op de foto hieronder heffen het glas, van links naar rechts: Mirjam Boxhoorn (gebiedsverbinder namens de Gemeente), energiecoach coördinator Marijke Gantvoort, Wethouder Floor Roduner, Berti van Velzen en Hans Becker, en Lucas Land, voorzitter van De Groene Kroon

Hans heeft inmiddels een eerste verkennend gesprek met ‘hun’ energiecoach Coco de Bruijn gehad, en is daar zeer enthousiast over: “Een laagdrempelig maar zeer informatief gesprek met Coco, die verderop in mij straat blijkt te wonen maar die ik nog nooit eerder had gesproken. Het was leuk om kennis te maken, en zeer inspirerend om zijn ervaring en mening te horen. Hoewel Coco een vrijwilliger is, heeft hij duidelijk goed onderbouwde kennis en hij gaf goed aan waar ik als huiseigenaar zowel op de korte termijn als op de lange termijn mee aan de slag zou kunnen gaan. Nu weet ik waar ik onafhankelijk advies kan inwinnen.” 

 De Groene Kroon heeft tien opgeleide energiecoaches die bij alle leden gratis op bezoek komen voor een gesprek over het verduurzamen van de woning. Indien gewenst kunnen ze een warmte scan maken met een speciale warmtecamera. De energiecoaches wonen zelf ook in de buurt. Uitgangspunt van De Groene Kroon is ‘Voor en Door Buren’. 

Voorzitter Lucas Land: “Leden krijgen extra hulp en aandacht.  Via het lidmaatschap maken ze de diensten van onze vrijwilligersorganisatie mede mogelijk. Inmiddels staat de leden-teller op 110, en is er ook speciale aandacht voor expats (niet-Nederlands sprekende buren) in ontwikkeling. De Groene Kroon heeft een vliegende start gemaakt ondanks de Corona-periode, en heeft nog ruimte voor extra vrijwilligers en nieuwe Energie coaches. De huidige coaches, werkgroepleiders en bestuur zijn enorm gemotiveerd om volgende stappen te zetten.

Lees hier ook het uitgebreide artikel van het Haarlems Dagblad !

Dit wil de Groene Kroon:
Laten we zo veel mogelijk SAMEN verduurzamen

De Groene Kroon sluit zich aan bij het streven van de Gemeente om NU te starten met verduurzamen en je woning toekomstbestendig te maken.  

Samen kunnen we onze woningen, veelal gebouwd in de vorige eeuw, loodsen naar de volgende eeuw, met de kennis en materialen van nu.

Om een groot draagvlak te krijgen voor veranderingen in de energie transitie is samenwerking en communicatie op lokaal niveau van grote waarde.  Zelfs kleine stappen, in je eigen buurt, resulteren samen in een groot effect. 

Samen staan we sterker, samen kunnen we méér en … iets samen doen geeft voldoening.  

Lees meer in ’t kopje ‘Meedoen’.

Dit wil de Gemeente Haarlem:
Begin nú al met het verduurzamen van je woning

In 2050 stopt Nederland met aardgas om woningen en gebouwen te verwarmen.  Haarlem legt de lat zelfs hoger: 

De ambitie van Haarlem is hoog. “We blijven streven naar Klimaatneutraal in 2030, en we kiezen nu ook voor Aardgasvrij in 2040”

U kunt nu al beginnen met het verduurzamen van uw huis. Afwachten tot 2039 is zonde. Het loont namelijk om uw woning goed te isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor meer comfort. 

Door nú te investeren bespaart u niet alleen geld, maar zorgt u dat uw huis toekomstbestendig wordt. 

Bron:  www.haarlem.nl/gasvrijer

0
Leden !
0
Energiecoaches !
0
m3 aardgas bespaard ?
0
Bespaarde Euro’s ?