In deze presentatie tref je veel informatie over de aanvraag van een vergunning voor zonnepanelen, waaronder:

” Wilt u gratis advies of meer weten over de mogelijkheden voor zonnepanelen, zoals wat een goed legplan is, neem dan contact op met ons loketvia monumentenloket@haarlem.nl

Het monumentenloket is op afspraak te bezoeken in de Bakenesserkerk aan de Vrouwestraat 12 te Haarlem. Op dinsdagen tussen 13.00 en 16.00 uur zitten onzespecialisten klaar om monumenteneigenaren – op  afspraak – te  woord te staanover hun wensen. Aanmelden kan via monumentenloket@haarlem.nl.”

Het plaatsen van zonnepanelen heeft geen invloed op de WOZ-waarde.